Hulp aan kinderen, ouders en andere opvoeders

Opvoeden is vaak te vergelijken met een sport. Als je het echt goed wilt doen moet je er elke dag mee bezig zijn, af en toe eens een coach raadplegen of overleggen met collega-sporters. Je moet er vaak ook wat voor laten, het is soms lastig en het kan pijn doen.

Meestal geeft het echter veel voldoening en heeft het, anders dan bij een sport, niet één maar veel winnaars. In de meeste gevallen haal je samen de top. De top is het moment waarop je kind goed op eigen benen staat.

Bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen gaat heel veel goed, maar soms zijn er momenten of fasen waarin het even tegen zit. De oorzaak hiervan kan bij jou als ouder liggen, maar kan ook in het kind zitten of is een combinatie van beiden. In alle gevallen kan Marga Douben, orthopedagoog, kinder- en oudercoach, helpen.

Met welke problemen kunt u bij mij aankloppen?
Begeleiding van kinderen die niet lekker in hun vel zitten en daardoor vaak twijfelen over zichzelf, moeilijk vrienden maken, angstig zijn, pesten of gepest worden, opstandig zijn of andere gedragsproblemen laten zien.

Begeleiding van kinderen die faalangst hebben en vaak blokkeren als ze iets moeten doen waar ze nog niet bekend mee zijn of wat ze (nog) niet zo goed kunnen. Deze begeleiding kan individueel,maar ook in een groep. Vier keer per jaar starten nieuwe groepen: direct na de zomervakantie, na de herfstvakantie, naar de kerstvakantie en begin april. Op welke datum groepen exact starten kunt u vinden op de nieuwspagina van deze site.

Begeleiding van kinderen die andere angsten hebben, zoals extreme angst voor dieren, spoken, sprookjesfiguren e.d. Ook kinderen die moeite hebben met de eerste keer logeren kan ik helpen om deze stap te durven nemen. 

Rots en Water: een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes ( we werken in aparte groepen) in de leeftijd van 8 tot 10 jaar, van 10 tot 12 jaar en van 12 tot 15 jaar. Deze training is gericht op mentale, maar ook op fysieke weerbaarheid. Wilt u weten wanneer er een nieuwe training start stuur dan een mail naar marga@douben.nl                     Op aanvraag kan deze ook klassikaal worden gegeven.

Kanjertraining voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 7 en van 8 t/m 12 jaar. Kanjertrainingen zijn bedoeld voor kinderen die sociaal onhandig zijn en durven erkennen dat ze op dit gebied nog meer kunnen en willen leren. Zie voor meer informatie www.douben.nl.

Begeleiding van kinderen in een rouwproces na het overlijden van een dierbaar iemand of bij een echtscheiding.

De workshop stevig in je schoenen naar de brugklas is een leuke en leerzame workshop over alle veranderingen en onzekerheden bij de stap naar de middelbare school.

Begeleiding van ouders en kinderen in het verbeteren van hun relatie, de communicatie en conflictbeheersing of een specifieke gezinsgebonden vraag.

Begeleiding van ouders en kinderen bij de vorming van een nieuw (samengesteld) gezin.

Cursussen voor ouders die behoefte hebben aan wat extra vaardigheden bij het opvoeden van hun kind(eren) in de verschillende fasen van het opgroeien tot een zelfstandig mens.

Conflictbemiddeling en conflictbeheersing tussen kinderen onderling in verschillende sociale situaties zoals klassen en verenigingen/sportclubs.

Trainingen voor leerkrachten en begeleiders van kinderen gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en op gedrag(sverandering) van kinderen.

Werkwijze
Bij elke opvoedings- of ontwikkelingsvraag wordt gestart met een intakegesprek. Na dit gesprek wordt gezamenlijk een doel van de begeleiding afgesproken en een eerste reeks sessies, meestal 4 à 5.

Bij cursussen kan worden ingeschreven door te bellen of te mailen.