Mijn diensten

Cognitieve gedragstherapie in combinatie met mindfulness voor kinderen

Gevoelens en gedachten hebben veel met elkaar te maken. Bovendien hebben we ze allemaal en gaan ze de hele dag door. Gevoelens als angst, irritatie, onzekerheid of somberheid zijn heel normale gevoelens, die iedereen wel eens heeft. Maar als ze te heftig, vaak en/of langdurig voorkomen in verhouding tot de omstandigheden, dan kan cognitieve gedragstherapie helpen.

Lees meer over cognitieve gedragstherapie

Faalangstreductietraining

Angst is een normaal verschijnsel. Angst kan positief opgevat worden: het maakt ons alert op gevaar zodat we óf kunnen vluchten óf het gevaar kunnen bestrijden. Maar soms is er sprake van angst die niet in relatie staat met de realiteit. Dan spreken we van niet-realistische gevoelens. Deze hebben vaak te maken met gedachten over situaties. Deze gedachten maken onrustig en vaak blokkeren kinderen erdoor. Faalangstreductietraining helpt dit te doorbreken.

Lees meer over faalangstreductietraining

Kanjertraining

Kanjertraining is een training voor kinderen van 5 t/m 7 en 8 tot 12 jaar en pubers van 12 t/m 14 jaar, die de moed hebben om te erkennen dat ze nog iets kunnen en willen leren op het gebied van beter voor jezelf opkomen en omgaan met anderen. Het doel is dat het kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, beter grip heeft op sociale situaties en zijn/haar gevoelens beter kan uiten.

Vanaf 1 januari 2021 wordt deze training niet meer in groepen gegeven.

Ik verwijs u graag naar de site van het Kanjerinstituut voor trainingen bij u n de buurt: www.kanjertraining.nl

Lees meer over kanjertraining

Rouwverwerking

Wanneer je iemand verliest die erg belangrijk voor je is, dan verandert naar je gevoel alles in je leven. De wereld ziet er anders uit, niets lijkt meer hetzelfde.

Rouwen kun je zien als jouw proces om jezelf aan te passen aan die totaal veranderde situatie. Dat valt niet mee, het is een zware opgave.

Lees meer over rouwverwerking

Training op maat in de groep en coaching van leerkrachten

Elke groep binnen een school is een samengesteld geheel uit allemaal unieke kinderen. Eigenlijk is het een toevallig samengesteld geheel. De ouders hebben gekozen voor deze bewuste school, omdat die aansprak of aanbevolen is door mensen om hen heen.

Lees meer over training op maat

Stevig in je schoenen naar de middelbare school

Volgend schooljaar naar de brugklas, een hele stap!! Dit betekent van de bekende school met één of twee leerkrachten per groep naar een onbekende school met elk uur een andere leerkracht. Meer huiswerk, andere kinderen en een andere, vaak grovere manier van met elkaar omgaan. Dat kan enorm spannend zijn. "Stevig in je schoenen naar de brugklas kan hierbij helpen".

Lees meer over naar de middelbare school

CREATIEF OPVOEDEN, een training voor ouders

“Het is een feest om kinderen op te voeden!” Deze stelling kan veel commotie teweeg brengen onder ouders. Niet iedereen kan dit volmondig beamen. Voor veel mensen is het ook een voortdurende zoektocht. Toch proberen wij met deze workshop opvoeden weer tot een “feest” te maken.

Lees meer over creatief opvoeden