CREATIEF OPVOEDEN, een training voor ouders

Inleiding

“Het is een feest om kinderen op te voeden!” Deze stelling kan veel commotie teweeg brengen onder ouders. Niet iedereen kan dit volmondig beamen. Voor veel mensen is het ook een voortdurende zoektocht. Toch proberen wij met deze workshop opvoeden weer tot een “feest” te maken. Want het is toch geweldig als we kunnen kijken naar hoe ons kind zich ontwikkelt en hoe wonderlijk het is wat een kind in een relatief korte tijd allemaal leert. Bovendien is het verspilde energie wanneer uw “ergernis” het wint van het “genieten”. De tijd gaat al zo snel. En hoe vaak hoor je niet dat onze kinderen zo snel groot zijn. Dus probeer positieve energie te steken in het opvoeden van uw kind/eren. Dit alles neemt niet weg dat opvoeden soms behoorlijk lastig kan zijn.

Praktijk Op Weg biedt u in samenwerking met Praktijk Balans de workshop Creatief Opvoeden. Gedurende één dag en een avond (enkele weken later) geven wij u heel wat inzichten en “gereedschap” mee die u kunnen helpen bij een creatieve opvoeding van uw kind. Ieder kind is immers uniek. De aangeboden vaardigheden doen een appèl op uw creativiteit als ouder en zorgen ervoor dat ook ú een deskundige wordt in het opvoeden van uw kind.

Doel en inhoud van de training

U krijgt tijdens de training “gereedschap” die u ondersteunt bij uw vaardigheden als opvoeder. Hoe reageert u als opvoeder en wat kunt u doen tijdens verschillende situaties. Wat is de kracht van humor binnen de opvoeding? Wat is uw kracht als opvoeder? We werken hierbij o.a. met een effectieve communicatiemethode. Hier komen o.a. 5 thema’s aanbod:

  • Beter omgaan met de negatieve gevoelens van het kind en het gedrag
  • Conflicten oplossen
  • Grenzen stellen terwijl de relatie met uw kind goed blijft en zich zelfs verdiept
  • Kind neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar gedrag en komt zelf met oplossingen
  • Effectief prijzen en het aanmoedigen van autonomie en zelfvertrouwen

Hierdoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

Doelgroep

  • Ouders die behoefte hebben aan extra praktische tips met betrekking tot het opvoeden van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.

Kosten

De kosten voor de training (één zaterdag en een avond enkele weken later) zijn € 100,00 per persoon.

Vergoeding

Inmiddels zijn er diverse zorgverzekeraars die de training vergoeden onder de aanvullende verzekering “alternatieve geneeswijze”. U dient zelf contact op te nemen met uw verzekeraar.

Wanneer?

Bij voldoende aanmeldingen wordt deze training 3 keer per jaar gegeven. Mail of bel ons voor exacte data.

Terug naar diensten