Faalangstreductietraining

Wat is faalangst

Angst is een normaal verschijnsel. Angst kan positief opgevat worden: het maakt ons alert op gevaar zodat we óf kunnen vluchten óf het gevaar kunnen bestrijden. Maar soms is er sprake van angst die niet in relatie staat met de realiteit.

Bijvoorbeeld als je:

  • Hoort dat je volgende week een toets hebt en je krijgt het al warm bij het idee en je begint te zweten.
  • Bij heel veel dingen die je moet doen,denkt dat je het niet kunt.
  • Vaak denkt dat voor anderen dingen veel gemakkelijker zijn dan voor jou.
  • Als je van slag raakt als je een fout maakt. Bij anderen is dat niet erg, maar dat dat jou overkomt…….!!!

Herken je jezelf of je kind in één van deze beschrijvingen dan is de kans groot dat er sprake is van faalangst.

Wanneer faalangstige mensen prestaties moeten leveren, zijn ze bang te falen of te mislukken. Door hun angst en kleinere zelfvertrouwen raken ze of in de war, of zo geblokkeerd dat ze niet meer goed kunnen functioneren en/of zich terugtrekken.

Kinderen met faalangst kunnen problemen krijgen op school en zich erg ongelukkig gaan voelen: vaak komen ze in een neerwaartse spiraal en door het uitblijven van succeservaringen worden ze (onterecht) bevestigd in hun laag zelfbeeld.

Doel van de training

Faalangst is iets wat niet zomaar overgaat. De faalangstreductie-training is er dan ook niet op gericht de faalangst op te heffen. In de training gaat het om het leren omgaan met faalangst dusdanig dat het disfunctioneren ophoudt.

Hierbij steunt de training op een aantal pilaren:

  • Op denkniveau: Rationeel Emotieve Training (RET).
  • Op lichamelijk niveau: ademhalingstechnieken en (ont)spanningsoefeningen.
  • Op doe-niveau: leren structuur aan te brengen.

De RET gaat ervan uit dat datgene wat mensen over zichzelf en hun situatie denken bepalend is voor hun gevoelens. Dit is vervolgens bepalend voor hun handelen. Het gaat dus niet zozeer om de situatie zelf, maar hoe we er tegenaan kijken. De RET beoogt dus een verandering in denkwijzen te bewerkstelligen en van de gewoonte om negatieve conclusies te trekken die buiten proportie zijn.

Deze training wordt individueel of (bij voldoende aanmeldingen binnen een korte periode) in groepsverband gegeven. 

Terug naar diensten