Kanjertraining

Kanjertraining is een training voor kinderen van 5 t/m 7 en 8 tot 12 jaar en pubers van 12 t/m 14 jaar, die de moed hebben om te erkennen dat ze nog iets kunnen en willen leren op het gebied van beter voor jezelf opkomen en omgaan met anderen.

Als je het moeilijk vindt om goed voor jezelf op te komen, snel onzeker wordt (in nieuwe situaties), er soms niet bij hoort of vaak bij ruzies betrokken raakt, dan kan dat tal van redenen hebben. Je kunt het gewoon slecht treffen met de kinderen om je heen. Je kunt zelf ‘sociaal onhandig’ zijn. Je bent dan te verlegen, afhankelijk, agressief, of je haalt wel erg snel je schouders op; je neemt niets serieus. De wil om te veranderen getuigt van grote innerlijke kracht bij de kinderen (en ouders). Er zitten alleen Kanjers op de training. Vandaar de naam Kanjertraining.

Doel van de kanjertraining

De Kanjertraining heeft als doel dat het individuele kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, beter grip heeft op sociale situaties en zijn/haar gevoelens beter kan uiten. Het werken in groepen heeft hierbij een gezonde wisselwerking. De Kanjertraining richt zich op de mentale en sociale weerbaarheid van kinderen en pubers en de ontwikkeling van hun Kanjergevoel. Het kanjergevoel wil zoveel zeggen als: ”hier ben ik, het is goed dat ik er ben, er zijn mensen die van mij houden”.

Doelgroep

De training is bedoeld voor kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten. Dit kan zijn op een club, in de buurt of op school. Het ene kind reageert daar agressief op, de ander kruipt in zijn schulp en weer een ander wordt depressief. Hoe een kind zich ook uit, het kernprobleem is vaak hetzelfde: het niet goed omgaan met frustraties.

Inhoud

De trainers proberen kinderen bewust te maken van hun gevoelens en laten ze vervolgens zien wat ze daarmee kunnen doen. De trainers maken hierbij gebruik van diverse (therapeutische) spelvormen: beeldende activiteiten, drama, muziek en gesprekken. In de Kanjertraining komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: gespreksvaardigheid, interesse tonen in andere mensen, conflicten durven aangaan, ruzies kunnen uitpraten, iets aardigs zeggen, complimentjes ontvangen en kritiek krijgen en geven. De training is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 90 minuten en wordt voorafgegaan door een intakegesprek met kind en ouders.

Ouderbegeleiding

Ook de ouders krijgen tijdens de Kanjertraining aan belangrijke rol toebedeeld. Het is immers belangrijk dat zij de veranderingen, die hun kinderen doormaken, begrijpen. De training leert de kinderen hun gevoelens te uiten. Zo leren kinderen aan te geven of zij iets prettig vinden of niet prettig vinden. Op deze manier leren ze nee te zeggen tegen situaties die ze echt niet fijn vinden, en duidelijk ja te zeggen tegen situaties die ze wel fijn vinden. Ouders worden zich tijdens de training bewust dat zij daarin een voorbeeldfunctie hebben.

Resultaat

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de training zeer succesvol is. Bij het merendeel van de kinderen is vooruitgang geconstateerd. Het slagingspercentage van de Kanjertraining ligt tussen de 80% en 100%. Dit wordt getoetst op basis van z.g. gedragsvragenlijsten.

Kosten van de Kanjertraining

De Kanjertraining (*8 t/m 11 jaar) kost € 395,--. Dit zijn 10 bijeenkomsten van 90 minuten voor kind en ouder(s).

Voor de kinderen van 5 t/m 7 jaar zijn het 10 bijeenkomsten van een uur en een aparte ouderbijeenkomst en kost de training € 375,--.

Het intakegesprek en de voorbereiding daarvan kost € 80,--. In een aantal gevallen vergoedt uw ziektekostenverzekeraar de training c.q mijn diensten, o.a. Zorg en Zekerheid, CZ, Agis Zorgverzekeringen, PNO-zorg, Take Care Now, AZVZ, Kiemer, ONVZ, Pro-life en VvAA.

Verzekeraars vergoeden vaak ook omdat ik lid ben van de NVPA, een beroepsvereniging voor psychologen, therapeuten en orthopedagogen.

Indien u een minimuminkomen heeft kunt u een beroep doen op de Bijzondere Bijstand van de gemeente.

Waar en wanneer

De Kanjertraining voor de kleintjes (5 t/m 7 jaar) wordt gegeven op woensdag in Alphen aan den Rijn.

De Kanjertraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar wordt gegeven in Den Haag Leidschenveen of Voorburg op maandag of dinsdag van 16.30 tot 18.00 uur.

In Alphen aan den Rijn wordt de training gegeven op maandag, dinsdag of donderdag van 16.30 tot 18.00 uur.

Terug naar diensten