Rouwverwerking

"Als je verdrietig bent,
kijk dan in je hart
en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde gaf."

Kahlil Gibran

Wat is rouw

Wanneer je iemand verliest die erg belangrijk voor je is, dan verandert naar je gevoel alles in je leven. De wereld ziet er anders uit, niets lijkt meer hetzelfde.

Rouwen kun je zien als jouw proces om jezelf aan te passen aan die totaal veranderde situatie. Dat valt niet mee, het is een zware opgave.

Je leert de wereld opnieuw kennen. Het weefsel van het leven moet in feite opnieuw geweven worden. Jouw levensverhaal heeft een nieuwe wending gekregen, je staat voor de taak er betekenis aan te geven en te zorgen voor de voortgang van je eigen levensverhaal.
Belangrijke aspecten bij rouw zijn de emotionele reactie op het verlies, het aanpassen aan de nieuwe situatie, het betekenis geven aan het verlies en het opnieuw vormgeven van het levensverhaal.

Rouw na overlijden

Rouw kennen we vooral na het overlijden van een dierbaar persoon. Dit kennen we ook wel als het zwaarste rouwproces. De persoon is voor altijd weg uit deze wereld, maar niet uit jouw leven.

Jouw leven ziet er alleen heel anders uit door het wegvallen van die persoon en dat is moeilijk vorm te geven.

Rouw na scheiding

Ook kennen we na een echtscheiding een rouwperiode. Je partner, vader of moeder maakt nog wel deel uit van je leven, maar op een hele andere manier.

Daarnaast is het zo dat bij echtscheiding er vaak ruzie is en er sprake is van een ontwrichting van het gezin, nog voordat de scheiding een feit is.

Dit brengt veel angst, boosheid en vaak andere heftige emoties met zich mee.

Werkwijze

Wanneer er sprake is van een verlies door overlijden of echtscheiding in je leven dan kun je contact opnemen met mij en dan hebben we een intakegesprek.

Rouwverwerking kan plaatsvinden door middel van individuele gesprekken, groepsgesprekken of gesprekken met het gezin of leden daarvan.

Ik maak hierbij gebruik van allerlei werkvormen, o.a. het spel “Alle sterren van de hemel”, maar ook werkboekjes en verhalen.

Terug naar diensten